Zakres usług

Kancelaria zapewnia obsługę w następujących dziedzinach:

 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prawo gospodarcze
 • prawo nieruchomości i prawo lokalowe
 • inwestycje budowlane
 • obsługa prawna osób fizycznych oraz przedsiębiorców
 • prawo rodzinne
 • prawo spadkowe
 • prawo administracyjne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo pracy

Obsługa prawna obejmuje bieżące konsultacje i porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów oraz regulaminów, reprezentowanie w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych oraz w postępowaniu polubownym, a także pozasądowe rozwiązywanie sporów w drodze negocjacji.

Obsługa wykonywana jest w kancelarii i w siedzibach firm, z dostosowaniem do oczekiwań klientów. Usługi prawne świadczone są jako obsługi stałe i okresowe oraz zlecenia jednorazowe w konkretnych sprawach (postępowaniach), na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych. Istnieje możliwość prowadzenia szkoleń.

Wynagrodzenie ustalane jest jako wynagrodzenie ryczałtowe bądź według czasu pracy, również z możliwością ustalenia wynagrodzenia na zasadzie premii za sukces (success fee).